Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020

19.02.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 147/21 z dnia 18 lutego 2021 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.

Zmiana Regulaminu dotyczy zmiany zapisu w § 5 ust. 22 w Załączniku Nr 1 Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 5 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 (EFS).

Poniżej, w plikach do pobrania: 

Uchwała nr 147/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku (.pdf, 224 KB)