Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21 i RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21, w związku z awarią systemu informatycznego.

25.03.2021
W związku z uruchomieniem systemu e-RPO podjęto działania proceduralne, w celu wydłużenia do 19 kwietnia br. terminu naboru wniosków w ramach konkursów nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21 i RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21 dla powiatowych urzędów pracy z terenu Małopolski. Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego stosownych uchwał, zmienione Regulaminy konkursów będą zamieszone na stronie.