Zyskaj szansę na odbycie szkolenia lub stażu!

Kategoria: Wydarzenia
07.03.2019
Do końca marca przyjmujemy zgłoszenia chętnych do udziału w II edycji projektu "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Osoba pracująca przy laptopie - zdjęcie ilustracyjne - Pixabay.jpg

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby mieszkające w Małopolsce, w tym między innymi:

 • osoby bezrobotne, 
 • osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej; 
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej; 
 • warsztaty z podstaw obsługi komputera; 
 • poradnictwo specjalistyczne - pomoc psychologa oraz innych specjalistów/ekspertów z zakresu prawa, zdrowia, itd; 
 • staże i subsydiowane zatrudnienie; 
 • szkolenia zawodowe; 
 • pośrednictwo pracy; 
 • spotkania z wolontariuszami-tutorami; 
 • refundacja usług zdrowotno-społecznych.

Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu prowadzony jest do 31 marca 2019 r.

Kontakt:

 • Biuro projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (I piętro, pokój 121), tel. 12 619 84 54; 
 • Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Krakowie, ul. św. Teresy 2/2 (róg ul. Krowoderskiej), tel. 513 422 082, 513 422 067, e-mail:  kbardega@wup-krakow.pljlichon@wup-krakow.pl
 • Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie, ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04), tel. 513 422 016, 513 421 983, e-mail:  jpredota@wup-krakow.plwniewola@wup-krakow.pl
 • Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Długosza 61 (parter, pokój 02), tel. 513 422 044, 513 422 066, e-mail:  afracisz@wup-krakow.plasliwa@wup-krakow.pl.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe). Jego wartość to 4 mln 976 tys. zł. Będzie realizowany do 31 marca 2020 r. 

fot. Pixabay