Małopolska Tarcza Antykryzysowa

03.09.2021
Czas pandemii przyniósł zupełnie nową sytuację zdrowotną, społeczną i gospodarczą. Wymagał od władz na wszystkich poziomach natychmiastowego podjęcia kroków zmierzających do powstrzymania epidemii, wprowadzenia zmian w organizacji pracy i nauczania, wparcia służby zdrowia oraz ochrony przedsiębiorstw i pracowników. Do inicjatyw rządu natychmiast włączyły się samorządy, w tym samorząd województwa małopolskiego.

W panelu poświęconym działaniom podjętym w Małopolsce, czyli realizacji tzw. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wzięli udział: Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Jarosław Foremny - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Marcin Jędrychowski - Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Anna Czech - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie oraz Krzysztof Głomb - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Dyskusję moderował Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM.

Wszyscy uczestnicy panelu Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa powstała z potrzeby chwili, kiedy zaczęliśmy się borykać z pandemią COVID-19. Okazała się realną pomocą kierowaną do kilku newralgicznych sektorów, które potrzebowały niezwłocznego i konkretnego wsparcia. Na realizację działań w ramach Tarczy przeznaczyliśmy 1,5 mld zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa. Dzięki szybkim decyzjom i sprawnym działaniom mogliśmy realizować nasz plan, tak by z pomocą docierać tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej aż 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowił pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi to pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podsumowując działania skoncentrowane wokół walki z pandemią podziękował wszystkim służbom medycznym – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym za chęć niesienia pomocy, za serce wkładane w pracę i walkę o nasze zdrowie i życie.

Głos w dyskusji zabrał również Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który podkreślił, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o Małopolską Tarczę Antykryzysową był wymiar ludzki. - Potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, współpracować, a co więcej realnie koordynować politykę zdrowotną w Małopolsce – zaznaczył dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.

Wszyscy uczestnicy panelu Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Po wybuchu pandemii najważniejsze było leczenie chorych i ratowanie życia. Dlatego Małopolska przeznaczyła aż 190 mln zł, na zakup sprzętu medycznego (od środków ochrony osobistej przez respiratory, aż po karetki).

Na przeciwdziałanie negatywnym skutkom w gospodarce małopolski samorząd w ramach pakietu przedsiębiorczości przekazał 336,5 mln zł. Celem podjętych działań jest ochrona przedsiębiorstw i miejsc pracy, które są filarem gospodarki.

Pakiet przedsiębiorczości zawierał konkretne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie zatrudnienia w firmach - tzw. bon rekompensacyjny (9 tys. zł – to wysokość wsparcia dla jednego etatu). Łączna liczba pozytywnie ocenionych wniosków wyniosła 4 456.

Z kolei w ramach pakietu płynności finansowej - małopolscy przedsiębiorcy, poszkodowani w wyniku w pandemii, mogli ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych warunkach. Na ten mechanizm przeznaczono ze środków unijnych 111 mln zł. Ofertę pożyczek udostępniono we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

IMG-20210903-WA0008.jpg

Pakiety społeczny, a także edukacyjny, stanowiły kolejne elementy Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W ramach pakietu społecznego 55,2 mln zł trafiło do placówek opieki całodobowej, w tym domów pomocy społecznej. Natomiast zadaniem pakietu edukacyjnego, opiewającego na kwotę 35 mln zł, było wsparcie uczniów i kadry pedagogicznej w procesie zdalnego nauczania.

W związku z pandemią, praktycznie z dnia w całym kraju przemodelowano nauczanie. Tradycyjna szkolna ławka została zastąpiona domowym biurkiem. Sytuacja dla wielu rodzin była kłopotliwa, bowiem nie każdy posiadał odpowiedni do nauki sprzęt. Zareagowaliśmy natychmiast, by wesprzeć zarówno uczniów, jak i nauczycieli w nauce on-line

– mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolską Tarczę Antykryzysową zwieńczył pakiet rozwoju (279 mln zł) przeznaczony na działania związane z rewitalizacją małych małopolskich miast i miasteczek oraz licznymi regionalnymi inwestycjami.