Dobre praktyki w instytucjach kultury

Zobacz instytucje podlegające Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich i są przyjazne osobom z niepełnosprawnością.

Autor: Małopolski Instytut Kultury, 2017

Małopolska z pomocą Funduszy Europejskich dba o dostępną kulturę dla osób z niepełnosprawnością. Od 2016 roku samorząd województwa realizuje projekt Małopolska. Kultura wrażliwa. Jest to pierwszy systemowy projekt, realizowany w skali całego województwa, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej. Jego głównym celem są działania, które przyczyniają się do podniesienia poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury, dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. W 2017 roku, do uczestnictwa w projekcie zaproszono instytucje, których organizatorem jest samorząd województwa małopolskiego. Dofinansowanie tych miejsc ze środków unijnych sprawiło, że ich infrastruktura w większości jest także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 1. Centrum Sztuki Mościce: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu 
 2. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu 
 3. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu 
 4. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu 
 5. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: Miasteczko Galicyjskie - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu  i ruchu
 6. Opera Krakowska w Krakowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu 
 7. Teatr im. Juliusza  Słowackiego w Krakowie: Małopolski Ogród Sztuki - dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu
 8. Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanym: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu 
 9. Małopolskie Centrum Kultury  SOKÓŁ w Nowym Sączu: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu i ruchu Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół - dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu i ruchu Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu  - dostępność dla osób  z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu
 10. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: Skansen - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 11. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Galeria Sztuki XX w. w Willi Oksza - dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje - dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu
 12. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu 
 13. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Skansen – dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu Dwór z Drogini – dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu Chałupa z Podolsza – dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku Okół ze Staniątek – dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku Kościół z Ryczowa – dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 14. Muzeum Archeologiczne w Krakowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
 15. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: Gmach główny  - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014 - dostępność dla osób  z niepełnosprawnością ruchu Duży Hangar - dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu
 16. Wojewódzka Biblioteka  Publiczna w Krakowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu Arteteka - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu
 17. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu
 18. Muzeum Dwory  Karwacjanów i Gładyszów  W Gorlicach Kasztel w Szymbarku - dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu
 19. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu i ruchuMuzeum Okręgowe w Tarnowie: Gmach główny - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej  - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku  i słuchu  Muzeum Etnograficzne - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu  Galeria PANORAMA - dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu