Spotkanie w Chrzanowie „Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących”

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 19.03.2018 10:00 do 19.03.2018 12:30
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10, I piętro, sala konferencyjna

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne dedykowane jest pracującym osobom dorosłym, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego i są zainteresowane podniesieniem/ zmianą/ nabyciem nowych umiejętności/ kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

WAŻNE: Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby w wieku 18-50 lat, w przypadku gdy posiadają wykształcenie co najwyżej średnie, osoby powyżej 50 roku życia – niezależnie od poziomu wykształcenia.

Uwagi

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 15 marca 2018 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 390 lub elektronicznie na: fem_chrzanow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.