Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 10.02.2023 10:00 do 10.02.2023 14:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Podziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR, którymi są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  3. jednostki naukowe,
  4. uczelnie,
  5. instytucje kultury,
  6. podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  7. organizacje pozarządowe,
  8. kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Poddziałania 4.3.2, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności, kryteria oceny projektów, proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO, omówienie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.

Podczas sesji pytań, jak również po jego zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi:

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 8 lutego 2023 r. do godz. 10.00.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 616 0 383 lub pisząc maila na: fem.nowy.targ@umwm.pl

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.