Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020

Regulamin oceny projektów znajdujących się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego”, które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań wdrażanych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przyjęty uchwałą nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony uchwałą nr 110/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 164/16 Zarządu Województwa Małopolskiego (1.3 B REGIONALNY PROGRAM ROZWIJANIA CENTRÓW TRANSFERU WIEDZY), zmieniony Uchwałą 1002/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1434/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1515/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 535/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1394/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 42/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 929/18 Zarządu Województwa Małopolskiego oraz 1096/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 851/19 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1378/19 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 606/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 673/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 777/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1553/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1582/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 234/21 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 113/22 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 478/22 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 904/22 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 904/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z koniecznością oceny projektu w trybie nadzwyczajnym współfinansowanego z EFS w ramach 10 Osi RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu B. granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020.

Poniżej w plikach do pobrania: 

Dokument

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020

PDF 0,56 MB
Wersja obowiązująca od 08.06.2022