Zaadaptuj się do zmian! – wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

Adaptacja do zmian na rynku pracy